Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκευθείτε την σελίδα υποστήριξης, μετά


delete account

  1. please delete my accout

    The blog I need help with is mikepagonis.wordpress.com.

  2. Hi there!

    WordPress.com accounts cannot be deleted due to security reasons. If you wish to leave WordPress.com, you can just leave your account inactive. Here are the steps you can take to deactivate it:
    http://en.support.wordpress.com/deleting-accounts/

    Let me know if you need any additional help :)

Κλειστό θέμα

Αυτό το θέμα δεν δέχεται νέες απαντήσεις.

Σχετικά με το θέμα

Ετικέτες