Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκευθείτε την σελίδα υποστήριξης, μετά


I can't delete my blog because of a premium theme

  1. Hello i would like to delete my blog and premium theme but i can't. Thanks in advance.

    the blog is : https://remotetransmission.wordpress.com/

    The blog I need help with is remotetransmission.wordpress.com.

  2. Nevermind i just left, i was just an editor.

    (Solved)

Κλειστό θέμα

Αυτό το θέμα δεν δέχεται νέες απαντήσεις.

Σχετικά με το θέμα

Ετικέτες