Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκευθείτε την σελίδα υποστήριξης, μετά


my blog seems deleted but is active

 1. Goodmorning! i was browsing my blog at the managment panel. When i click to see my site philatelious.wordpress.com from the link at the left panel it says philatelious.wordpress.com is no longer available.

  The authors have deleted this site.

  But i havent deleted anything. How i can fix the problem?
  Thanks in advance

  The blog I need help with is philatelious.wordpress.com.

 2. Hi there,

  Your site philatelious.wordpress.com is not deleted and is loading correctly on my end. If the problem persists you can try clearing your browser's cache as well as logging-out and logging back in into your WordPress.com account. Here's the support document with more information:

  https://en.support.wordpress.com/browser-issues/

  Let me know if you're still having trouble. I'm happy to help :)

Κλειστό θέμα

Αυτό το θέμα δεν δέχεται νέες απαντήσεις.

Σχετικά με το θέμα

Ετικέτες