Χρειάζεστε βοήθεια; Επισκευθείτε την σελίδα υποστήριξης, μετά


Old inactive blog for basketball team

  1. Hello, the blog : https://posidonao.wordpress.com/ , is an old inactive blog for a local basketball team which was created by the old managers of the club and we have no access on it. This blog has been established on google as the official blog of our club despite our tries to create a new blog. This situation has been very inconvinient for us since people can only find that old blog on google and they think we don't have an active blog and we cannot improve our club public relations and communication. Is there any possibility to claim that blog, since it is inactive for many years now and no one has ever logged in or remembers any password or user name? In a sense, that blog refers to something that legally belongs to the current managers and we would like to get access on that or have it deleted.

    The blog I need help with is digiteens.wordpress.com.

  2. the last line was automatically added and it's not right, the blog that I need help is : https://posidonao.wordpress.com/

Κλειστό θέμα

Αυτό το θέμα δεν δέχεται νέες απαντήσεις.

Σχετικά με το θέμα

Ετικέτες